Her kan du læse detaljeret om:

 

 


Tal med VVS-installatøren først

Hvis du ikke er tilfreds med det VVS-arbejde, du har fået udført, skal selvfølgelig først henvende dig VVS-installatøren. Han skal have mulighed for at tage stilling til sagen. Bliver I ikke enige, kan du kontakte Ankenævnet for VVS-installationer.


De fleste sager klares uden handling i Ankenævnet

Du kan få et klageskema hos Ankenævnets sekretariat. Når du returneret skemaet hertil, bliver klagen først sendt videre til VVS-firmaet for at få dets eventuelle kommentarer, og her bliver de fleste sager løst. Opnår I stadig ikke enighed, går sagen videre til Ankenævnet for VVS-installationer, is du ønsker det.


Startgebyret er 500 kr.

Det koster 500 kr. at starte en sag ved Ankenævnet. Du får pengene tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold ved nævnet.


Sådan gør du

  • Kontakt VVS-installatøren med det sammeJo før du klager, jo lettere er det at konstatere fejl og mangler eller at opklare prisspørgsmål.
  • Send et klageskema til Ankenævnet Vil du gå videre med klagen, skal du bestille et klageskema hos Ankenævnet, udfylde det og returnere det.
  • Ankenævnet kan besigtige installationen For at give Ankenævnets medlemmer det bedste grundlag for at afgøre sagen, bliver de fleste installationer besigtiget.
  • 30 dage til at opfylde kendelsen Når sagen er afgjort hos Ankenævnet, bliver kendelsen sendt til begge parter. De har så 30 dage til at opfylde den. Sekretariatet sørger for, at et eventuelt deponeret beløb bliver udbetalt i overensstemmelse med kendelsen. Ønsker du som klager efterfølgende at gå til domstolene med sagen, bliver et eventuelt deponeret beløb stående, indtil der er faldet dom i sagen.

Vi klarer alle sager fra 2.000 til 125.000 kr.

Det samlede beløb for det VVS-arbejde, du klager over, skal udgøre mindst 2.000 og højst 125.000 kr. - begge beløb inklusive moms. Inden klagen kan afgøres ved Ankenævnet skal den del af fakturabeløbet, du kan anerkende, være betalt til VVS-installatøren. Et eventuelt overskydende beløb indbetales på en spærret konto i et pengeinstitut, indtil Ankenævnet har afgjort sagen.


Du sparer udgifterne til retssag

Opstår der en situationer hvor du ikke er tilfreds med noget udført VVS-arbejde, kan de blive en dyr fornøjelse at få sagen prøvet ved domstolene. Syn og skøn samt advokatsalærer løber hurtigt op. Derfor har vi oprettet Ankenævnet for VVS-installationer. Ankenævnet er uvildigt, og en klage kan højst koste dig 500 kr. i gebyr. Får du helt delvist medhold i din klage, er klagebehandlingen gratis.


Får du medhold, er du også sikker på at få dine penge

Når du vælger en VVS-installatør, der medlem af Dansk Smedemesterforening, er du sikker på enten at få dine penge retur eller at få udbedret manglerne. Medlemskabet forpligter VVS-firmaet til at følge Ankenævnets kendelse. Sker det, at firmaet i mellemtiden er ophørt eller ikke kan opfylde kendelsen, er du sikret gennem branchens Garantifond.


Ankenævnet er uvildig

Ankenævnet for VVS-installationer består af to forbrugerrepræsentanter, der er udpeget af Grundejernes Landsorganisation og Lejernes Landsorganisation. Derudover er der to repræsentanter for VVS-branchen og en advokat, der er upartisk formand for nævnet. Dansk Smedemesterforening betaler Ankenævnets drift.

Ankenævnet for VVS-installationer
Slotsgade 2,
2200 København N
Tlf. 35 39 04 90

Telefontid: kl. 13-15
 


 


 

 

 

 

 

 

 

Designet af